• 0(216) 379 79 78
  • 0(532) 588 71 51

Kariyer planlaması ile firma personelinin sahip olduğu teknik ve mesleki bilgi, yetkinlik, performans sonuçları vb. doğrultusunda kariyer hedeflerine ulaşacak yolun tespit edilerek, firma içindeki mesleki gelişiminin ve terfilerinin planlaması amaçlanmaktadır. 

Firmamıza yeni başlayacak adaylar için kariyer planlamada temel esaslar:

Firmamızda mevcut kadroda çalışan personel için:

 Öğrenim durumu
 Alanı ile ilgili veya ilgisiz iş tecrübesi

  •  İş performansı
  •  Öğrenim durumu
  •  İşyeri kıdemi ve asgari bekleme süresi
  •  Eğitim sonu sınavları veya ilgili seviye için yapılan atlama sınavı
  •  Katıldığı kişisel gelişim eğitimlerini davranışa dönüştürebilme becerisi ile ilgili yönetici görüşü
  • İnsan Kaynakları tarafından verilen proje ve ödevlerin tamamlanması ve yöneticilerle birlikte insan kaynaklarının  değerlendirmesi
  • Organizasyonda ilgili pozisyon için açık kadro bulunması şeklinde sıralanabilir.